Pravni aspekti web trgovine – informirajte se

Za pokretanje web trgovine nije dovoljno samo ispuniti tehničke uvjete poput zakupa domene, hostinga, angažmana agencije i produkcije web sjedišta. Važno je i udovoljiti nizu zakonskih propisa koji se odnose na regulaciju odnosa tvrtke s potrošačima, državom i trećim stranama.
Blog objava: Pravni aspekti web trgovine; otvoren laptop na stolu s prikazom grba Europske unije na ekranu

Sadržaj:

Broj web trgovina, kao i kupnja preko internet u Hrvatskoj u konstantnom je porastu. Nove generacije odrasle na internetu sklonije su kupnji iz naslonjača, za ljude u većim sredinama online kupovina jednostavno štedi vrijeme dok onima koji žive u izoliranijim područjima sve proizvode čini jednako dostupnima.

2020., godina u kojoj je dio gospodarstva stao zbog pandemije uzrokovane COVID-om, bila je istovremeno i godina ekspanzije za hrvatski e-commerce sektor.

No, i uz sve te faktore, e-trgovanje u Lijepoj Našoj i dalje kaska za inozemnim trendovima.

Prema posljednje dostupnom DPD-ovom istraživanju “E-shopper barometer” za 2019. godinu, udio internet kupovine u Hrvatskoj je 11,9%, dok europski prosjek čini 13,5%. Činjenica da je opseg e-trgovine u odnosu na fizičku još poprilično nizak – najveći je poticaj domaćim poduzetnicima za pokretanje ecommerce poslovanja. 

Digitalni vlak brzo se puni

Više od četvrtine malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj prodaje robu ili nudi usluge upravo putem digitalnih platformi, no podaci jasno govore kako još uvijek nije kasno ukrcati se na digitalni vlak.

Blog objava: Pravni aspekti web trgovine; budilica, 5 minuta do 12 sati, s oblačićem pokraj u kojem piše "it's time".

Za razliku od uređenijih zemalja, hrvatske inspekcijske službe nesklone su “praštanju” propusta. Stoga je iznimno važno prije no što pokrenemo ecommerce kotačiće, upoznati se s pravnim okvirima te se osigurati se od kazni. Pravno usklađivanje ecommerce poslovanja ipak nije nemoguća misija, te vam donosimo korisne savjete.

Registracija poslovnog subjekta

Web trgovinu može pokrenuti svatko, kako postojeći poduzetnik, tako i osoba koja će tek otvoriti obrt ili trgovačko društvo u svrhu trgovine putem web shopa.

Ako se poduzetnik odlučio na pokretanje web trgovine, mora biti svjestan da postoji i niz zahtjeva koji se sukladno važećim zakonima moraju ispuniti kako bi poslovanje bilo usklađeno sa zakonskim propisima.

Usklađenost poslovanja s pravnim propisima preduvjet je za uspješno poslovanje. Tako se potiču aktivnosti u definiranju rada poslovnog subjekta kao profesionalnog, modeliranog i prepoznatljivog po korištenju novih pristupa poslovnosti te omogućava poduzetniku kontrolu poslovanja s pravnog aspekta.

Tehnički uvjeti

U slučaju da se podzetnik do sad bavio fizičkom prodajom roba/usluga, a sada želi to poslovanje prebaciti online prvenstveno treba zadovoljiti neke tehničke uvjete poput:

 • registracije domene
 • zakupa online prostora (hosting)
 • izrade dizajna i funkcionalnosti web trgovine

Doregistracija

Prema zakonskoj regulativi RH, trgovina putem interneta spada u trgovinu na daljinu, tj. uslugu informacijskog društva. Važno je znati da u slučaju da je društvo već registrirano za obavljanje trgovine, nužno je provesti “doregistriraciju” na način da se u sudskom registru navede i “usluga informacijskog društva”. U suprotnom su izvjesne prekršajne kazne zbog obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Blog: Pravni aspekti web trgovine; čovjek za stolom popunjava formular za doregistraciju

Minimalni podaci

Zakonom o trgovačkim društvima propisani su minimalni podaci koji moraju biti prezentirani na stranici web shopa, a koji se tiču društva, odnosno vlasnika web shopa:

 • tvrtka
 • sjedište
 • sud kod kojeg je društvo upisano u sudski registar i broj upisa
 • broj računa i banka kod koje se vodi račun
 • iznos temeljnog kapitala s naznakom je li uplaćen u cijelosti
 • ukupan broj izdanih dionica
 • ime najmanje jednog člana uprave (direktora)

Kako zbog objektivnih i/ili subjektivnih razloga, procedure izrade web trgovine i pokretanja gospodarskog subjekta mogu potrajati duže nego bismo to htjeli, savjet je da tim procesima pristupite paralelno.

Pravni oblici

Najčešći pravni oblici poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj su Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o), Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o) te Obrt.

U nastavku donosimo tablicu s temeljnim razlikama između pravnih oblika za razmatranje.

Tablica s najčešćim pravnim oblicima poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj i njihovim karakteristikama.

Zakoni koji reguliraju poslovanje web trgovine

Kako bi kupoprodaja putem vaše web trgovine bila u skladu sa zakonima, nakon što ste otvorili odgovarajuću djelatnost, a prije registracije domene, odabira hostinga i pokretanja samog online shopa bilo bi dobro proučiti nekolicinu zakona i pravilnika, a radi se o sljedećim dokumentima:

Zakon o zaštiti potrošača

Osobitu pozornost važno je posvetiti upravo ovom zakonu te Direktivi o pravima potrošača. Ti zakoni imaju prednost pred Zakonom o uslugama i Zakonom o elektroničkoj trgovini.

U Zakonu o zaštiti potrošača možete pronaći listu obveza prema kupcima kojih se kao trgovac trebate pridržavati. Primjerice, obavezni ste kupcima dostaviti ugovor o kupnji pohranjen na trajnom mediju, odnosno na mediju koji omogućuje pristup ugovoru u neizmijenjenom obliku u optimalnom roku od ugovaranja narudžbe.

Pravni aspekti web trgovine: sudačka palica na stolu pokraj vage, u pozadini su police s knjigama.

Nadalje, valja spomenuti i Direktivu 2011/83/EU o pravima potrošačakoja se primjenjuje se u svim državama Europske unije od 13. lipnja 2014. Prema njoj „potrošači u svim državama članicama Europske unije imaju ista prava kod kupovine roba ili usluga putem Interneta, elektroničke pošte, telefona te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca (prodaja na ulici ili pred vratima), bez obzira na to gdje su unutar Unije kupili proizvod ili uslugu“ (Izvor: Ministarstvo gospodarstva RH,Vodič za trgovinu putem Interneta).

Zakon o trgovini

Za kraj još jedna važna stavka Zakona o trgovini, a odnosi se na uvjete raskida ugovora. Naime, “propisani rok za raskid ugovora je 14 dana i počinje teći od trenutka kada je predmet ugovora predan u posjed, osim u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju (kao i u slučajevima sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije), kada rok od 14 dana započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Jednostrani raskid ugovora

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, a potrošač nije dužan nadoknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila temeljem ugovora. U tom slučaju trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora“ (Izvor: Ministarstvo gospodarstva RH, Vodič za trgovinu putem Interneta).

Opći uvjeti poslovanja

Za one koji se bave prodajom roba ili usluga putem interneta najvažniji dio Zakona o zaštiti potrošača odnosi se na Opće uvjete poslovanja. Općim uvjetima i pravilima poslovanja definira se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te načina reklamacija proizvoda koji se nude u web trgovini. Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe ili usluga definirani su kroz sljedeće stavke:

 • Načini kupovine i uvjeti registracije kupca
 • Proces naručivanja
 • Uvjeti plaćanja
 • Način dostave ovisno o području
 • Uvjeti povrata, načini reklamiranja te informacije o EU platformi za rješavanje sporova
 • Odgovornost za materijalne nedostatke
 • Informacije o privatnosti i sigurnosti

Pružatelji usluga kartičnog plaćanja će također imati određene zahtjeve po pitanju prilagodbe i isticanja važnog sadržaja u sklopu općih uvjeta, a koji su najčešće uvjetovani od strane banaka.

Informacije u pogledu zaštite potrošača

Osim toga, Vodič za trgovinu putem Interneta u izdanju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH  navodi kako u pogledu zaštite potrošača trgovac mora na svojim internetskim stranicama objaviti sljedeće informacije:

 • „Uvjeti ugovora moraju biti dostupni prije potvrde kupnje te ugovor ne smije sadržavati zavaravajuće odredbe;
 • Glavna obilježja robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti;
 • Maloprodajna cijena robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, informacije o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed;
 • Informacije o pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja;
 • Informacije o troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno obavijestiti potrošača da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed;
Uvjeti plaćanja
 • Uvjeti plaćanja, uvjeti isporuke robe ili pružanja usluge, vrijeme isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, način rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca;
 • Obavijest o pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja;
 • Jasne informacije o zakonskom jamstvu trgovca, proizvođača ili prodavatelja kao i postojanje odgovornosti za materijalne nedostatke;
 • Jasne upute o načinu podnošenja prigovora, odnosno o načinu na koji trgovac rješava potrošačke pritužbe;
 • Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora te obrazac za jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima to pravo potrošača postoji;Informacija o uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža.“ (Izvor: Ministarstvo gospodarstva RH, Vodič za trgovinu putem Interneta).


Savjet je da se Opći uvjeti poslovanja obavezno naznače i istaknu na vidljivom mjestu na web stranici, kako bi ih kupci što jednostavnije pronašli.

Zakon o elektroničkoj trgovini

Drugi važan propis na koji trebate obratiti pozornosti pri pokretanju web shopa je Zakon o elektroničkoj trgovini. Njime se regulira odgovornost davatelja usluga informacijskog društva te pravila u vezi sa sklapanjem ugovora u elektroničkom obliku. Tu možete pronaći i propise u vezi isticanje cijena, dodatnih troškova (kao što je npr. dostava) te postupka sklapanja ugovora, odnosno narudžbe. Tako je prema spomenutom Zakonu propisano da “ako davatelj usluga prikazuje cijene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno se mora naznačiti jesu li u prikazane cijene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu“ (izvor: Zakon o elektroničkoj trgovini).

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini između ostalog propisuje i minimalne tehničke uvjete. Ukratko, ovim Zakonom trgovce se obavezuje na osiguranje skladišnog prostora za robu kojom trguju. Potrebno je podnijeti zahtjev za pribavljanje Rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave te udovoljiti svim propisanim uvjetima. U slučaju kada se radi o prodaji usluga, spomenuto Rješenje vam nije potrebno, a isto se odnosi i na proizvode koje je moguće prenijeti od dobavljača do kupca bez skladištenja. Posebno valja proučiti članak 12.,stavak 2. i stavak 3. navedenog Zakona i uskladiti tehničke uvjete prema propisima.

Zaštita osobnih podataka

Sve tvrtke koje posluju unutar EU, a koriste osobne podatke u komercijalne svrhe morali su počevši s 25. 5. 2018. godine svoje poslovanje uskladiti s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation), a što se dakako odnosi i na trgovce koji posluju putem web trgovina.

U svrhu usklađivanja s GDPR-om i zaštitom osobnih podataka, potrebno je na web trgovini imati dostupnu i Politiku zaštite privatnosti, koju Kupac također treba prihvatiti prije izvršenja narudžbe.

Opći uvjeti poslovanja

Izuzetno je važno da i Opći uvjeti i Politika o zaštiti privatnosti budu dostupni i vidljivi na web trgovini, da se mogu preuzeti s web stranice te da kupci prilikom narudžbe pristanu na odredbe Općih uvjeta i Politike o zaštiti privatnosti. Kupcima to treba ponuditi na način da označe checkbox gdje pristaju na uvjete ili da im se pojavi poseban dijaloški okvir u kojem će to polje označiti.

Ruke koriste laptop s prikazanim općim uvjetima

Također, po izvršenoj narudžbi, Kupcima mora na trajnom elektroničkom mediju (e-mail) biti dostupan primjerak ugovora, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru, kao i svi podaci navedeni u čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Zabranjene prakse

Osim već spomenutih propisa, Zakon o zaštiti potrošača jasno definira zabranjene prakse koje se odnose na trgovinu putem interneta. Primjerice sljedeće:

 • Zavaravajuća poslovna praksa: „Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije kojima se potrošača navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio.“
 • Naplata skrivenih troškova: „Potrošač mora trgovcu izričito potvrditi da razumije što mora platiti. Prije nego što potrošač sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac mora zatražiti njegov izričit pristanak za bilo koje dodatno plaćanje koje bi potrošač bio dužan izvršiti osim plaćanja koje je ugovoreno. U slučaju da potrošač nije dao izričit pristanak, već se trgovac poslužio opcijom prešutnog prihvata od strane potrošača, potrošač ima pravo zatražiti povrat bilo kojeg dodatnog iznosa koji je platio temeljem takve opcije. Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima, potrošač nije dužan snositi te troškove.“
 • Dodatne naknade: „Za korištenje kreditne kartice ili drugih oblika plaćanja, te kod korištenja posebnih telefonskih brojeva putem kojih trgovci omogućuju potrošačima da ih kontaktiraju, trgovac može naplatiti potrošaču samo osnovnu tarifu.“Prethodno označene narudžbe: „Prethodno označena polja na web stranicama koja automatski nude dodatne usluge tijekom procesa kupovine su zabranjena.“ (Izvor: Zakon o zaštiti potrošača)

Zaključak

Za pokretanje web trgovine nije dovoljno samo ispuniti tehničke uvjete poput zakupa domene, hostinga, angažmana agencije i produkcije web sjedišta. Važno je i udovoljiti nizu zakonskih propisa koji se odnose na regulaciju odnosa tvrtke s potrošačima, državom i trećim stranama.

U ovoj objavi kompilirali smo neke od općih savjeta i naveli nekolicinu korisnih propisa kojih se valja pridržavati. Navedeni su i svi zakoni i pravilnici koji se odnose na poslovanje na webu.

Moramo napomenuti da je ovaj tekst isključivo informativne naravi. Za najbolje rezultate najbolje je detaljno proučiti zakone koji reguliraju trgovinu na daljinu, a koji su navedeni u tekstu s poveznicama.

Za konkretne pravne savjete obratite se pravnim stručnjacima ili digitalnoj agenciji koja će vas u procesu izrade web trgovine uputiti u najbolje pravne prakse. Naši Agenti mogu vam preporučiti provjerene pravne stručnjake specijalizirane za poslovanje web shopa.

Izvori

https://plaviured.hr/pravni-pogled-na-web-shop/

https://plaviured.hr/pravni-aspekti-online-trgovine/

https://ecommerce.hr/uskladivanje-web-shopa-s-europskim-direktivama-i-najcesce-greske-koje-rade-online-trgovci/

https://poduzetnik.biz/novi-poduzetnik/pravni-aspekti-prijelaza-na-online-poslovanje/

https://virtualna-tvornica.com/pokretanje-web-shopa-zakonski-propisi/

Sviđa ti se članak? podjeli ga s prijateljima
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on print
Provjeri ostalo štivo:

ŽELIŠ BITI U TOKU S TRENDOVIMA ?

Pretplati se na newsletter